+371 29727561

 • Kā iepirkties?

Kā iepirkties?
 

 1. Izvēlieties preci, ierakstiet vēlamo skaitu. Lai pasūtītu tieši tāda paša izmēra un krāsas preci, nospiediet "Ielikt grozā", bet ja precei vēlaties ko savādāku (Piemēram, kartiņai citas krāsas lentīti), tad to pierakstiet komentāros.
   
 2. Ja vēlaties pasūtīt papīra ziedu, kasti, kartiņu vai aploksnīti utt., tad blakus redzamajā papīru vai krāsu paletē izvēlaties sev vajadzīgo krāsu. (Papīra ziediem ir iespēja izvēlēties līdz trīs krāsām).
   
 3. Ja vēlaties redzēt, kādas preces ir ievietotas grozā, uzklikšķiniet uz vārda "Pirkumi" lapas pašā augša.
   
 4. Lai izņemtu kādu preci, nospiediet "Dzēst". Jūs varat arī mainīt preču skaitu, izmainot to attiecīgajā logā "Daudzums" un  nospiest apakšā esošo pogu "Pārrēķināt".
   

Kad esat pabeiguši iepirkšanos, pārbaudiet pirkuma grozu un nospiediet "Turpināt" un sekojiet instrukcijām.
Izvēlieties vietu,kur vēlaties saņemt preci
1) "Latvijas Pasts" piegādes cena atkarīga no izvēlētās preces svara.
2)"Omniva" cena atkarīga no preces daudzuma, to izmēra.

Plašāk ar "Omniva" cenām iespējams iepazīties šeitNorēķinu veidi:

Pirkuma apmaksa notiek ar internetbankas palīdzību vai, apmaksājot rēķinu bankā. Rēķins tiks nosūtīts uz pasūtījumā norādīto e-pastu. Lūdzam, veicot apmaksu, norādīt rēķina numuru. Preces piegāde tiks veikta tikai pēc pilnas rēķina summas ienākšanas IK "Raibs Gar Acīm" bankas kontā. Gadījumā, ja rēķins netiek apmaksāts 7 dienu laikā, tad tas tiek anulēts.Saistību atruna:

Interneta veikalā raibsgaracim.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Raibsgaracim.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Cenu un preču piedāvājums raibsgaracim.lv var tikt mainīts bez brīdinājuma. Interneta veikals nevar garantēt informācijas pilnīgu precizitāti. 

 Noteikumi par distances līgumu

Patērētāja tiesības, informācija par pasūtījuma atteikšanu un līguma laušanu

 Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma arī, ja:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 14.pants. Preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem

1.     tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;

2.     tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;

3.     tā nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;

4.     tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;

5.     tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;

6.     par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

 

 Patērētāju tiesību aizsardzības likums 28.pants

 

Patērētāja tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece

Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

1.     attiecīgi samazina preces cenu;

2.     bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;

3.     apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

4.     atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā", raibsgaracim.lv patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir nolietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

 

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 12.pants. Atteikuma tiesības

 Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

1.     Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:

1.     līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;

2.     distances līguma;

3.     līguma par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku.

2.     Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šā panta otrajā daļā minēto līgumu noslēgšanas brīdī vai preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī iesniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapu, kurā minēts ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts.

3.     Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

4.     Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam to naudas summu līdz ar visiem procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pamatojot to ar preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdod par saviem līdzekļiem, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas jākompensē patērētājam arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.

5.     Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

 

Prasījuma pieteikumu patērētājs sagatavo brīvā formā vai aizpilda prasījuma pieteikuma veidlapu, kas ir 2006. gada 1. augusta MK Noteikumiem Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāma un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”.

 

Atsakoties no preces, nauda par notikušo piegādi netiek atmaksāta.

  • Par mums

  Piedāvājam dāvanu saiņošanas pakalpojumus un ar to saistītos aksesuārus, kā arī orģinālus, rokām veidotus papīra ziedus, apsveikumu kartiņas un citas svētku lietas.
© Visas tiesības paturētas, Raibs Gar Acīm, 2011 - 2024 / Mājas lapu izstrāde
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no reģistrēšanās un pasūtījuma formām. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Vairāk